Tin Tức

Tham gia đào tạo tại Singapore - Particle Measuring Systems

Team Life Science at Particle Measuring Systems - Singapore

#training at PMS- singapore

#Saonam

Particle Measuring Systems provides you with the equipment, software, installation and industry experts to detect, analyze, and control cleanroom contamination.

---------

Team Khoa học Đời sống tại Particle Measuring Systems - Singapore

Particle Measuring Systems cung cấp thiết bị, phần mềm, cài đặt và các chuyên gia trong ngành để phát hiện, phân tích và kiểm soát ô nhiễm phòng sạch.

--------------

- Contact now for detailed advice: 0903938641

- Website: https://saonamchem.com

- Email: info@saonamchem.com

- Address: 92 Street No. 13, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City

DMCA.com Protection Status